sculpture, chakra, figure-2655931.jpg

Medische compressiekousen

Medische compressiekousen: het onderscheidend vermogen.

Medische compressiekousen, in Nederland vooral bekend onder de naam therapeutische elastische kousen, onderscheiden zich als medisch compressiehulpmiddel. 

Medische compressiekousen worden gebruikt voor langdurige en permanente ambulante compressietherapie. De medische compressiekous zorgt voor het beoogde therapeutische resultaat en voorkomt terugval. Bovendien gaat het de verdere verslechtering van de veneuze ziekten tegen, zoals chronische veneuze insufficiëntie (CVI) .

Een voorwaarde voor het succes van de behandeling is een compressiekous die optimaal is aangepast aan de respectievelijke afmetingen van de patiënt. Om deze reden worden de benen of armen van de patiënt eerst zorgvuldig opgemeten voordat de juiste kous wordt geselecteerd. Een gecertificeerde aanmeetmethode specificeert een aantal vooraf bepaalde meetpunten  voor elke kous.

RAL_meetpunten

Meetpunten volgens RAL-GZ 387/1

Om een zo groot mogelijk effect te bereiken, moet de compressiedruk van de kous zijn afgestemd op het klinische beeld en mag niet overal op het been hetzelfde zijn. De hoogste druk bevindt zich in het enkelgebied en neemt naar boven af. Onder de knie mag het niet hoger zijn dan 70 procent, op de dij slechts 40 procent van de op de enkel geleverde druk. Dit zorgt ervoor dat het bloed vanaf het laagste punt van het been naar boven wordt geleid. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, zijn de compressiekousen verkrijgbaar in verschillende maten en lengtes. De algemene regel is: zo lang als nodig, zo kort mogelijk.

CompressieklasseEnkeldruk (mm Hg)
A licht10 – 14
I mild15 – 21
II normaal23 – 32
III sterk34 – 46
IV extra sterk49 –

 

Compressieklassen, bron: kwaliteitsborging RAL-GZ 387/1, januari 2008

Bij de vervaardiging van compressiekousen worden verschillende materialen gebruikt. De afgelopen jaren is de industrie erin geslaagd om fijnere en transparantere kousen te produceren. Hoewel ze tegenwoordig nauwelijks van normale kousen te onderscheiden zijn, garanderen ze hun medisch gebruik. De houdbaarheid is zes maanden bij regelmatig gebruik. De hoge kwaliteit en medische effectiviteit worden gegarandeerd door het RAL-keurmerk.

Eurocom Nederland
Scroll naar boven