Samenwerking

Stichting EurocomNL heeft vertegenwoordigingen in diverse commissies om de kwaliteit van (het leveren van) therapeutische elastische kousen in Nederland hoog te houden / te verbeteren. Hieronder zijn de vertegenwoordigingen opgesomd.

DCOP

DCOP
EurocoNL is vertegenwoordigd in commissies van de DCOP. 
De Dutch College of Phlebology is een vereniging met het doel de zorg voor de patiënt met veneuze pathologie in de breedste zin van het woord waar mogelijk te verbeteren met aandacht voor vakinhoudelijke kennisoverdracht, beroeps- en patiëntenbelangen,  expliciet in Nederland.

SEMH

SEMH
SEMH is een onafhankelijke en onpartijdige stichting die de kwaliteit van hulpmiddelenzorg bewaakt, behoud en verbetert. Hierbij wordt met name rekening gehouden met de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden, preventie, innovatie en betaalbaarheid van zorg.

Stichting EurocomNL is vertegenwoordigd in de Raad van Advies Therapeutische Elastische Kousen (TEK). 

De activiteiten van Centrum voor Certificatie  (CvC) worden sinds 1 oktober 2022 uitgevoerd door de SEMH.

CvC

Centrum voor Certificatie
Eurocom Nederland is vertegenwoordigd in de Commissie Accreditatie van het Centrum voor Certificatie.
Het Centrum voor Certificatie is de toetsende instantie van leveranciers van medische hulpmiddelen en de therapeutische elastische kousen op de Lijst van Bernink. Hiernaast accrediteert het Centrum voor Certificatie cursussen op het gebied van therapeutische elastische kousen.

Fabrikanten en importeurs
De Nederlandse fabrikanten en importeurs zijn vertegenwoordigd in Stichting EurocomNL en conformeren zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en aan de eisen die het stelt aan de therapeutische elastische kousen.

Meer informatie over de aangesloten fabrikanten en importeurs kunt u hier vinden

Scroll naar boven